Informacje prawne

Z Kresowianie na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
§1

Leksykon "Kresowianie na Śląsku" dostępny pod adresem https://leksykonkresowian.instytutslaski.pl (dalej: Leksykon) jest własnością Instytutu Śląskiego.

§2

Leksykon ma na celu nieodpłatną popularyzację wiedzy o losach Kresowian na Śląsku po 1945 r.

§3

Leksykon został stworzony w ramach dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Kresowianie na Śląsku po 1945 roku - badania interdyscyplinarne, których efektem będzie leksykon w formie tradycyjnej i multimedialnej".

§4

1. Majątkowe prawa autorskie do zamieszczanych treści, o ile nie obowiązuje inna umowa, wraz z ich publikacją przechodzą na Instytut Śląski. 2. Publikacja treści lub ich przekazanie Instytutowi Śląskiemu do publikacji jest równoznaczne z deklaracją posiadania praw autorskich do ww. treści i deklaracją woli ich upublicznienia na stronach Leksykonu. 3. Instytut Śląski nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich przez autorów ww. treści.

§5

We wszelkich kwestiach spornych dotyczących treści zawartych w Leksykonie ostateczny głos decydujący ma Instytut Śląski.